2020-09-10 12.32

Skolan har börjat: Vanlig höstförkylning eller covid 19 – testa barnen

Hösten är här och ett resultat av att barn och unga samlas igen är allehanda förkylningar. I år är inget undantag. Hur skiljer man på vanlig höstförkylning och covid-19?

Stanna hemma och testa barnen

Huvudregeln att alltid att vara uppmärksam på symptom som hosta och snuva och stanna hemma när man är sjuk. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även barn och unga ska testas.

Tester gör att fler kan vara i skolan

Barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har barn och unga rekommenderats att stanna hemma vid minsta symptom. Med testning kan de med negativt provsvar gå tillbaka till skolan även om de har milda symptom.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller och gymnasiet testas vid symptom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller och gymnasieåldern testas om de har coronaliknande symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barn snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och allmäntillståndet tillåter det.

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Kontakta hälsocentralen eller ring 1177 om du är osäker på om barnet ska lämna prov. Barn under 1 år provtas inte.

Barn får sällan någon allvarlig form av coronainfektion men det har förekommit.

Om barnet är allmänpåverkat kan det även vara av andra orsaker. Kontakta hälsocentralen eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

1177.se - frågor och svar om egenprovtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177.se - lämna prov för covid 19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När kan barn gå tillbaka till skolan eller förskolan?

Om inget prov tagits rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn och unga stannar hemma så länge symptom finns och ytterligare två dygn utan symptom. Om barnet har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan barnet gå tillbaka till förskola eller skola även om inget prov tagits.

Har barnet symptom men testat covid-19 negativt kan barnet gå till skolan eller förskolan om man skulle gjort det i vanliga fall, alltså innan pandemin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-10 12.32
av Åsa Evertsdotter