2020-03-12 08.53

Samarbetet med Leader sjö, skog och fjäll fortsätter

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt samarbete med Leader sjö, skog och fjäll under åren 2021-2027 och planerar för fortsatt medfinansiering under perioden.

Beslutet väntas inte påverka kommunens ekonomi. När kostnaden utretts fattas nytt beslut om eventuella medfinansieringar från kommunens budget, alternativt görs ansökning om bygdemedel.

Bygdemedel har stått för 507 790 kronor per år under åren 2014-2020, totalt 3,5 miljoner kronor under de sju åren.

Beviljade projekt i Härjedalens kommun finansierade av EU:s landsbygdsprogram och bygdemedeln

 • Simskola för alla 159 000 kronor
 • Pilgrimsleden MTB 1,5 milj kronor
 • Förstudie om att utveckla turism med hund och draghunds-VM 156 000 kronor
 • Vemdalen Sommar 2.0 1,5 miljoner kronor
 • Natur och kultur Sonfjället 1,5 miljoner kronor
 • Förstudie för spår och leder, Destination Funäsfjällen, 300 000 kronor
 • Forbondeloppet 1,2 miljoner kronor
 • Draghunds-VM i Sveg 2,1 miljoner kronor
 • Förstudie för naturum eler upplevelserum, Sonfjället 195 000 kronor
 • Två småstödsprojekt 80 000 kronor

Totalt har projekt i kommunen fått 8,5 miljoner kronor

Projekt över hela leaderområdet

 • Samarbeten med 3Sam och Mittland Plus
  • Skogsutbildning på Birka
  • Förstudie och ta fram utbildning
  • Rekoringar
 • Internationella samarbeten
  • Förberedande projekt
  • Multileder
  • Kulturella bygder
  • Rural scapes, forskningssamarbete Mittuniversitetet - Italien 5 projekt i internationellt samarbete
 • 2 förstudier
 • 1 projekt för Rekoring

När leaderföreningen Sjö, skog och fjäll bildades fanns önskemål från kommunerna att personal och kontor skulle finnas över hela området men all personal stationerades i Ås. De senaste två åren har två personer placerats i Härjedalen. Det är en stor förbättring för föreningar i Härjedalen som söker medel från Leader.

Representanter från Härjedalen i Leader sjö, skog och fjäll

Ideell: Jon Wagenius
Offentlig: Elina Grubb, (representerar Härjedalens kommun
Näringsliv: Göran Blänning
Ersättare: Gunnar Hedin, representerar Härjedalens kommun
Valberedning: Malin Fjellgren, Härjedalens kommun

Kommunstyrelsens möte hölls 11 mars och protokollet justeras tisdag 17 mars 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-12 08.53
av Anna Elfqvist