2020-03-24 15.20

Så här jobbar omsorgen för att skydda brukarna

Härjedalens kommun arbetar intensivt med att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Sedan tidigare finns tydliga rutiner kring hygien och för att hindra spridning av smitta.

Fokus ligger på att hindra att få in smitta till brukare. Alla medarbetare arbetar varje dag med detta genom att:

  • Ingen personal med symptom är i tjänst.
  • Personal med symptom ska isolera sig i hemmet och vara symptomfri 48 timmar innan de kommer tillbaka till arbetet.
  • Personal som jobbar ska arbeta utifrån de direktiv kommunen har. Hygienrutinen ska alltid tillämpas.
  • Vid misstänkt smitta begränsas antalet medarbetare som kommer i kontakt med brukare som är sjuka.
  • Brukare som har symptom isoleras.
  • Besöksrestriktioner på äldreboenden och gruppboenden. Besök inte äldreboenden och gruppboenden i onödan. Avstå från besök helt om du känner dig sjuk.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-24 15.20
av Åsa Evertsdotter