2020-04-02 10.52

Personalläget är stabilt just nu

- Kommunens verksamheter rullar på som vanligt och personalläget är idag stabilt. Just nu är inte fler än vanligt sjuka jämfört med samma tid tidigare år, säger kommunchefen Gunnel Gyllander.

En kompetensinventering är snart klar och ligger till grund för att styra om personalen om många blir sjuka. Kompetensinventeringen visar vilka som har kompetens och erfarenheter av exempelvis vård och omsorg.

- Vi planerar även för att kunna ordna med barnomsorg för de som arbetar i samhällsviktig verksamhet om skolorna stängs, säger Gunnel Gyllander.

Härjedalens kommun jobbar sedan 13 mars i stabsläge med anledning av covid-19. Det innebär dagliga möten för ledningsgruppen och arbete i stabsorganisation för att lösa aktuella frågor och att ligga steget före.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-02 10.52
av Åsa Evertsdotter