2020-05-06 18.11

Paus för växelvård under coronapandemin

Socialutskottet har beslutat att göra paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård med anledning av coronaviruspandemin. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har flera brukare valt att tacka nej till växelvård under pågående coronapandemi.

Utifrån kommunens pandemiplanering och att det kan uppstå behov av extra platser på särskilt boende för äldre som insjuknar i covid-19 hålls fem lägenheter i särskilt boende för det ändamålet; två på Fjällsol, två på Hedegården och en på Svedjegården.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-06 18.11
av Åsa Evertsdotter