2020-03-12 13.57

Om coronaviruset och covid-19 inför skolstart efter sportlovet

Härjedalens kommun får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur de ska agera kring att lämna barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kommunens förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt. För barn och elever som inte har symptom gäller närvaro i skolan.

De som har rest i något av de drabbade länderna kontaktar förskolans eller skolans rektor. Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symptomen hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du eller ditt barn har sådana symptom, ring 1177 för att få vägledning.

Generella rekommendationer för att minska smittspridning är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du eller ditt barn är sjuk.

Information om vilka länder som har smittspridning finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

Har du generella frågor om coronaviruset ring 113 13.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-12 13.57
av Anna Elfqvist