2020-03-11 17.29

Ny banbelysning och nytt inflygningsljus

Kommunstyrelsen beviljar Härjedalen Sveg Airport investeringsmedel med maximalt 6 miljoner kronor för att byta ut banbelysning och inflygningsljus under sommaren 2020.

Banbelysning och inflygningsljus är drygt 30 år gamla och det finns inte reservdelar att köpa längre. Verksamheten söker under våren möjlig medfinansiering.

Kommunstyrelsens möte hölls 11 mars och protokollet justeras tisdag 17 mars 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-11 17.29
av Åsa Evertsdotter