2020-01-13 08.32

Nya taxor för barnomsorg 2020

Staten höjer inkomsttaket för maxtaxa från 1 januari 2020.

Hushåll med sammanlagd inkomst över 49 280 kronor per månad brutto får höjda avgifter för förskola och fritidshem.

Högsta avgiftsbelopp per månad

Förskola

Barn 1: 3 procent av inkomsten - högst 1 478 kronor per månad

Barn 2: 2 procent av inkomsten - högst 986 kronor per månad

Barn 3: 1 procent av inkomsten - högst 493 kronor per månad

Fritidshem

Barn 1: 2 procent av inkomsten - högst 986 kronor per månad

Barn 2: 1 procent av inkomsten - högst 493 kronor per månad

Barn 3: 1 procent av inkomsten - högst 493 kronor per månad

Från fjärde barnet debiteras ingen omsorgsavgift. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-13 08.32
av Kerstin Roslund