2020-06-24 13.45

Närvårdsplatser i beredskap om många blir sjuka

Kommunen håller ett antal platser i äldreomsorgen lediga för att använda dem om det skulle behövas många närvårdsplatser under coronaviruspandemin.

- Det här är platser som vi hoppas att vi slipper använda men om det skulle behövas ett mellanting mellan hemtjänst och sjukhusvård finns dessa platser, säger socialchef Anda Embretzen.

Närvårdsplatserna finns i Hede i samarbete med Fjällhälsan och i Funäsdalen och Sveg i samarbete med Region Jämtland-Härjedalen.

- Är det många som är sjuka och behöver mycket vård kan vi skapa trygghet genom att samla de sjuka på ett ställe. Det gör att vi får mer tid till vård istället för att personalen ska resa och vi kan enklare ha personal stationerad på plats om det behövs, säger Anda Embretzen.

Fjällhälsan i Hede har möjlighet att ta emot ett antal patienter med covid-19.

- Det kan vara jobbigt för patienterna att åka till Östersund för vård när de är sjuka och då kan närvård vara ett bra alternativ. I första hand vårdas patienterna i det egna hemmet. Kräver de mycket vård, det är långa avstånd och flera sjuka samtidigt blir det tryggare för patienterna och lättare för personalen om de sjuka är samlade på ett ställe, säger Stina Hedengran, verksamhetschef för Fjällhälsan.

Anna Fremner, tillförordnad primärvårdschef i Region Jämtland-Härjedalen är nöjd med samarbetet.

- Vi har valt att medverka i detta för att medborgare inte ska behöva åka till Östersunds sjukhus när de behöver mer kvalificerad hälso- och sjukvård, säger Anna Fremner.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-24 13.45
av Åsa Evertsdotter