2020-04-28 14.22

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för elever som drabbas av stängningen av komvux under coronaviruspandemin förlängs möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux på gymnasial nivå till 1 juli 2021.

För att slutbetyg ska ge behörighet till utbildning i högskola eller yrkeshögskola fortsätter äldre bestämmelser att gälla för den som senast 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyg ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelserna har dock slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler. Den möjligheten upphör inte som planerat 1 juli 2020 utan istället förlängs övergångsbestämmelserna. Det är i nuläget inte möjligt att få slutbetyg från komvux eftersom prövningar ställs in.

Äldre bestämmelser om behörighet till utbildning i högskola eller yrkeshögskola ska fortsätta att gälla för den som senast 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-28 14.22
av Åsa Evertsdotter