2020-01-28 16.07

Miljöpriset till Åsa Palm

Miljö- och byggnämnden har utsett Åsa Palm, Funäsdalen, till 2019 års miljöpristagare med motiveringen:

Åsa Palm har genom sitt intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling inspirerat en stor grupp människor att engagera sig i klimatfrågan och på ett positivt sätt väckt tankar i miljöfrågan. Det är positivt för klimatfrågan, samhörigheten i bygden och folkhälsan.

Priset delades ut av vice kommunalråd LG Nordlander (S) och Pelle Johansson, (S), miljö- och byggnämnden.

Vice kommunalråd LG Nordlander (S), Åsa Palm och Pelle Johansson (S).

Åsa Palm, miljöpristagare 2019.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-28 16.07
av Åsa Evertsdotter