2020-06-23 17.00

Lupiner ska slängas i brännbart

Lupiner ska slängas i brännbart på återvinningscentralerna.

- Lupiner är en invasiv främmande art som är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de konkurrerar ut andra arter och tar över. Lupiner sprider sig väldigt lätt, säger Karin Fjellner-Hüglow, som arbetar vid återvinningscentralerna i Härjedalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-23 17.00
av Åsa Evertsdotter