2020-06-04 15.28

Lägesrapport coronavirus och covid-19 torsdag 4 juni 2020

Coronavirusrelaterad information

  • Beordrar övertid och förskjuter arbetstid i vissa verksamheter i vård och omsorg. Flyttar ordinarie personal mellan verksamheter.
  • Fortsätter utbilda personal och planera för att ha personal i viktiga verksamheter om fler - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
  • Personalläget: Ansträngt läge för vissa verksamheter i vård och omsorg.
  • God tillgång på skyddsmaterial.
  • Personal från smittodrabbade verksamheter provtas
  • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har från 1 juni till 31 augusti 2020 telefontid vardagar 8-9. Telefon: 0680-163 80.
  • Utskottssammanträden och kommunstyrelsen erbjuder digitalt deltagande.
  • Veckorapporter publiceras på herjedalen.se och Facebook tisdagar och torsdagar.

Bekräftade covid-19 fall i vård- och omsorg i Härjedalens kommun

Torsdag 4 juni 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19: 9
Vårdtagare som tillfrisknat: 3
Avlidna vårdtagare med covid-19: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 15
Personal som tillfrisknat: 10

Tisdag 2 juni 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19: 9
Vårdtagare som tillfrisknat: 0
Avlidna vårdtagare: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 13

Fredag 29 maj 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19: 8
Vårdtagare som tillfrisknat: 0
Avlidna vårdtagare: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 10

Tisdag 26 maj 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19: 5
Vårdtagare som tillfrisknat: 0
Avlidna vårdtagare: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 8

Onsdag 20 maj 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
Vårdtagare som tillfrisknat: 0
Avlidna vårdtagare: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 0


Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorg, hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Jämtland Härjedalens regions siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samlad lägesrapport och covid-19-fall

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

Sedan 24 april 2020 publicerar Härjedalens kommun en samlad lägesrapport i slutet av varje arbetsvecka.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-04 15.28
av Åsa Evertsdotter