2020-08-04 11.32

Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 4 augusti 2020

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom kan boka tid för egenprovtagning på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tid och orter visas efter inloggning på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Läs mer om egen provtagning på Region Jämtland-Härjedalens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter

  • Personalläget i vård och omsorg är normalt. Covid-teamet är vilande.
  • Beslutet att inte verkställa växelvård i äldreomsorgen förlängs till 31 augusti 2020.
  • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser.
  • Coronavirusrapport publiceras från 14 juli 2020 på tisdagar.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun

Lägesrapport tisdag 4 augusti 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0

Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 10
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 10
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0

Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 18

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Region Jämtland-Härjedalens siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset - för dig som vill veta mer.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-08-04 11.32
av Åsa Evertsdotter