2020-05-27 10.53

Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 26 maj 2020

Coronavirusrelaterad information

 • Har börjat beordra övertid och förskjuta arbetstid i vissa verksamheter i vård och omsorg. Har inlett förflyttning av ordinarie personal mellan olika verksamheter.
 • Fortsatt planering för att ha personal i viktiga verksamheter om fler - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
 • Personalläget: Ansträngt läge för vissa verksamheter i vård och omsorg.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i maj. Vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har från 1 juni till 31 augusti 2020 telefontid vardagar klockan 8-9.
 • Krisledningsgruppen och staben har möten regelbundet.


Bekräftade covid-19 fall i vård- och omsorg i Härjedalens kommun

Tisdag 26 maj 2020

Vårdtagare med bekräftad covid-19: 5
Varav vårdtagare som tillfrisknat: 0
Varav avlidna vårdtagare: 0
Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 8

Onsdag 20 maj 2020

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
 • Varav vårdtagare som tillfrisknat: 0
 • Varav avlidna vårdtagare: 0
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 0

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorg, hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Jämtland Härjedalens regions siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samlad lägesrapport och covid-19-fall

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

Sedan 24 april 2020 publicerar Härjedalens kommun en samlad lägesrapport i slutet av varje arbetsvecka.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-27 10.53
av Åsa Evertsdotter