2020-05-20 12.01

Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 20 maj 2020

Coronavirusrelaterad information

  • Fortsatt planering för att ha personal i viktiga verksamheter om många - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
  • Sjukfrånvaron påverkar inte de verksamheter som är igång.
  • God tillgång på skyddsmaterial.
  • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i maj. Vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80. 20 maj endast förmiddag.
  • Krisledningsgruppen och staben har regelbundna möten varje vecka.
  • 30 undersköterskor, som inte arbetar i vården, har genomgått utbildning för att vid behov kunna arbeta i vården. Ytterligare utbildning pågår.


Bekräftade covid-19 fall i vård- och omsorg i Härjedalens kommun

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

  • Vårdtagare med bekräftad covid-19: 1
  • Varav vårdtagare som tillfrisknat: 0
  • Varav avlidna vårdtagare: 0
  • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 0

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och rehab-personal.

 

Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorg, hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Jämtland Härjedalens regions siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Samlad lägesrapport och covid-19-fall

Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade covid-19-fall i vård- och omsorgsverksamheten.

Sedan 24 april 2020 publicerar Härjedalens kommun en samlad lägesrapport i slutet av varje arbetsvecka.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-20 12.01
av Åsa Evertsdotter