2020-07-02 09.39

Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 1 juli 2020

Coronavirusrelaterad information

  • Personalläget i vård och omsorg är normalt. Covid-teamet är vilande.
  • Personal från smittdrabbade verksamheter provtas.
  • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser.
  • Coronavirusrapport publiceras från 24 juni en gång i veckan på onsdagar.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun

Lägesrapport onsdag 1 juli 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0

Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 9
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 9
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 2

Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19:18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 16

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Region Jämtland-Härjedalens siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset - för dig som vill veta mer.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-02 09.39
av Åsa Evertsdotter