2020-05-08 13.18

Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 8 maj 2020

Coronavirusrelaterad information


  • Fortsatt planering för att ha personal i viktiga verksamheter om många - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
  • Sjukfrånvaron påverkar inte de verksamheter som är igång.
  • God tillgång på skyddsmaterial: Handsprit, munskydd, handskar, ytdesinfektionsmedel och tvål.
  • Kommunen omfattas sedan 6 maj av ett nytt ramavtal via SKL-Kommentus för material till kommunala vård- och omsorgsverksamheter som det råder brist på.
  • Ett rykte har spridits på sociala medier om covid-19 och äldreomsorgen i Härjedalens kommun. Ryktet har dementerats.
  • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i maj. Vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80. 20 maj endast förmiddag.
  • Krisledningsgruppen och staben har regelbundna möten varje vecka.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-08 13.18
av Åsa Evertsdotter