2020-06-12 10.13

Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 12 juni 2020

Coronavirusrelaterad information

  • Personalläget: Fortsatt ansträngt läge för vissa verksamheter i vård och omsorg.
  • Covid-teamet är vilande eftersom endast en person i vård och omsorgen är sjuk i covid-19.
  • Personal från smittdrabbade verksamheter provtas.
  • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser. Arbete och aktivitet tillverkar inte längre visir och förkläden.
  • Kommunstyrelsen garanterar 150 000 kronor för aktiviteter för barn
    och ungdomar i sommar.
  • Coronavirusrapport publiceras tisdagar och fredagar.

Bekräftade covid-19 fall i vård- och omsorg i Härjedalens kommun

Lägesrapport fredag 12 juni 2020
Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 1
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 8
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 9
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 2
Totalt antal personal som tillfrisknat: 14
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19:16

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.


Läs mer om arbetet med coronaviruspandemin i Härjedalens kommun

Läs om hur misstänkt smittade och bekräftat smittade vårdas och hur anhöriga informeras.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Region Jämtland-Härjedalens siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset - för dig som vill veta mer.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-12 10.13
av Anna Elfqvist