2020-03-23 12.05

Kommunala arrangemang ställs in tills vidare

I samband med spridningen av coronaviruset beslutade kommunens krisledningsgrupp 23 mars 2020 att förlänga tidigare tidsbegränsat beslut och ställa in alla officiella kommunala arrangemang och sammankomster tills vidare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-23 12.05
av Åsa Evertsdotter