2020-01-22 14.14

Justering av avgifter i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning justeras varje år mot prisbasbeloppet. Höjningen påverkar avgiften endast för de som har ett avgiftsutrymme som medger ökade avgifter.

På grund av ändrade debiteringsrutiner flyttas förfallodatum fram till månaden efter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-22 14.14
av Åsa Evertsdotter