2020-03-11 17.37

Ja till gångväg i Vemhån

Kommunstyrelsen säger ja till ett medborgarförslag om gångväg i Vemhån.

Om inte en alternativ finansiering är möjlig lyfter kommunen förslaget till länstransportplanen, som hanteras av Region Jämtland-Härjedalen och verkställs och finansieras av Trafikverket.

Den som skrivit medborgarförslaget beskriver en gångväg genom Vemhån, från Vemhå-träffen längs väg 514 till korsningen och vidare längs väg 514 till Nybo gård (mot Vemdalen).

Förslagsställaren vill att kommunen och Trafikverket tar fram ett kostnadsförslag. Förslagsställaren presenterar en plan för finansiering med bidrag från fonder.

Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsens möte hölls 11 mars och protokollet justeras tisdag 17 mars 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-11 17.37
av Åsa Evertsdotter