2020-04-07 13.19

Idrottshallar och simhallar stängs från 7 april

Krisledningsgruppen har beslutat att stänga kommunens simhallar och idrottshallar från tisdag 7 april 2020 tills vidare.

Simhallar, idrottshallar, omklädningsrum och duschutrymmen stängs med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Öppet för skolorna

Stängningen påverkar inte lärarledd undervisning kopplat till skolorna.

Genom detta beslut säkerställs att skolans verksamhet kan bedrivas så normalt som möjligt och enligt gällande läroplan.

Simhallar och idrottshallar som stängs

  • Sveg - simhall, idrottshall och ishall
  • Lillhärdal - simhall och idrottshall
  • Ytterhogdal - simhall och idrottshall
  • Hede - simhall och idrottshall
  • Vemdalen - idrottshall
  • Funäsdalen - idrottshall
  • Bruksvallarna - idrottshall

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-07 13.19
av Åsa Evertsdotter