2020-04-14 14.28

Gymnasieelever kan hämta lunch på skolan

Elever i gymnasieskolan kan hämta lunchlåda på Södra skolan medan gymnasieundervisningen bedrivs som fjärrundervisning.

Matlådan beställs senast klockan 11 dagen innan, eller fredag om matlådan ska hämtas på en måndag. Matlådan hämtas klockan 11-12.30 i det svarta skåpet på kökets lastkaj vid Södra skolan. Matlådorna är märkta med namn.

För att hämta matlåda krävs att man är frisk och symptomfri. Den som hämtar matlådan ansvarar för att maten hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt. Maten ska värmas till 72 grader. 

Beställ via formulär senast klockan 11 dagen innan lunchlådan hämtas.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-14 14.28
av Åsa Evertsdotter