2020-08-04 15.06

Försök med munskydd avslutas i äldreomsorgen: - Ett leende betyder så mycket

Försöket med munskydd i äldreomsorgen i Funäsdalen och i omsorgen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Sveg har utvärderats. All personal har använt munskydd under juli och ingen brukare eller personal har blivit smittad under tiden.

I verksamheterna är kommunikation mellan människor viktig. Munskyddet gör kommunikationen svårare för brukarna, särskilt de äldre brukarna. Munskyddet är opraktiskt för personalen eftersom det kan ge imma på glasögon, är varmt, hamnar emellanåt på sned och behöver ibland knytas om.

Försöket i äldreomsorgen avslutas med hänsyn till kommunikationen med brukarna, som även kan ha svårt att höra vad personalen säger genom munskyddet.

- Ett leende och ett vänligt ansikte betyder så mycket och syns inte bakom ett munskydd. Därför avslutar vi försöket i äldreomsorgen, säger Helena Bredesen, socialförvaltningen.

Personalen i äldreomsorgen har framfört önskemål om att använda visir istället för munskydd.

- Det är något vi ska överväga. Genom visiret ser man ett leende och en glad medmänniska; viktiga faktorer i äldreomsorgen, säger Helena Bredesen.

Användandet av munskydd fortsätter under augusti i omsorgen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Sveg.

Basala hygienrutiner tillämpas som vanligt i all vård och omsorg. Vid misstänkt smitta används både munskydd och skyddsutrustning.

Anneli Fundin jobbar på Fjällsol i Funäsdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-08-04 15.06
av Åsa Evertsdotter