2020-01-23 18.53

Förslag: Utskott får större ansvarsområde och ny hemvist för överförmyndarverksamheten

Kommunstyrelsen ska ta ställning till ett förslag att utöka samhällsbyggnadsutskottet till att även omfatta tillväxt- och utvecklingsförvaltningens område och ge överförmyndarverksamheten ny hemvist. Frågorna ska sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Tillväxtutskott och sammanslagning av förvaltningar

Den 29 januari tar kommunstyrelsen ställning till om samhällsbyggnadsutskottet ska få större ansvarsområde och även omfatta tillväxt- och utvecklingsförvaltningens område. Det nya tillväxtutskottet utökas med två ledamöter, motsvarande de insynsplatser som finns i samhällsbyggnadsutskottet.

Samtidigt ska kommunstyrelsen ta ställning till om kommunchefen ska ta fram ett förslag på en gemensam förvaltningsorganisation för tillväxt- och utvecklingsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Många frågor om tillväxt, utveckling och samhällsbyggnad går in i varandra. En gemensam organisation för tillväxt- och utvecklingsfrågorna underlättar arbetet på politisk nivå och i tjänstemannaledet, säger LG Nordlander (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Överförmyndarverksamheten flyttar till kommunledningsförvaltningen

Länsstyrelsen har påpekat att det är olämpligt att överförmyndarverksamheten finns hos socialförvaltningen. Kommunstyrelsen tar på mötet 29 januari ställning till om överförmyndarverksamheten ska flyttas från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-23 18.53
av Åsa Evertsdotter