2020-06-10 17.57

Förslag: Frys förtroendevaldas arvoden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ingen uppräkning av arvoden sker vid kommande årsskifte.

- Coronaviruspandemin innebär ytterligare ansträngningar på kommunens ekonomi. Att inte höja de förtroendevaldas arvoden nästa år är en mindre, men symboliskt viktig, åtgärd för att mildra effekterna av krisen, säger Anders Häggkvist, kommunalråd (C).

Begränsningen innebär att kommunens kostnader för ersättningar till förtroendevalda inte höjs om prisbasbeloppet höjs.

- Många av våra anställda blir drabbade när löneförhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer skjuts på framtiden. Det här är vårt sätt att dra vårt strå till stacken, säger Anders Häggkvist.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-10 17.57
av Åsa Evertsdotter