2020-03-17 17.00

Förslag: Försäljning av fastigheter i Vemdalen

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheterna Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49 för att bevara tomterna som natur- och parkområden.

Köparen har erbjudit 250 000 kronor för de båda fastigheterna Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49.

Samhällsbyggnadsutskottets möte hölls 16 mars och protokollet justeras 23 mars 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-17 17.00
av Åsa Evertsdotter