2020-05-14 17.24

Erbjuder ökad samisk verksamhet på förskolan i Funäsdalen

Bildningsutskottet har 14 maj 2020 beslutat att utöka den samiska verksamheten i förskolan i Funäsdalen från 10 till 20 timmar i veckan från hösten 2020. Utökningen ryms i förskolans budget.

Bildningsutskottet har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur många samiska barn som vill gå på en samisk avdelning i förskolan i Funäsdalen. Bildningsutskottet har även gett bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram vad det kostar att utöka förskolan i Funäsdalen med en ny avdelning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-14 17.24
av Åsa Evertsdotter