2020-06-04 16.38

En miljon kronor ska stärka biblioteken i Härjedalen

Kulturrådet har beviljat en miljon kronor till att utveckla biblioteken i Härjedalen. Pengarna ska bland annat användas till att ta reda på vad medborgarna vill att biblioteken ska erbjuda och innehålla.

- Vi vill erbjuda en verksamhet baserad på efterfrågan från
invånarna och introducera bibliotekets möjligheter till både vana biblioteksbesökare och de som aldrig har satt sin fot här tidigare. Biblioteket kan bli en mycket större arena än vad det är, säger Jessica Strand, bibliotekssamordnare.

Pengarna ska gå till digital utrustning, uppsökande verksamhet och arrangemang.

- Vi vill satsa på uppsökande verksamhet och medverka till att alla känner sig delaktiga i det digitala samhället, säger Jessica Strand.

Pengarna från Kulturrådet ska användas till: Projektanställning heltid 1 år, digitalisera biblioteksverksamheten, ordna arrangemang och digital utrustning.

- Jag vill jobba med digital utveckling, bland annat i form av uppsökande verksamhet i skolor och föreningar, säger Jessica Strand, bibliotekssamordnare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-04 16.38
av Åsa Evertsdotter