2020-03-11 16.39

En årskull per år får möjlighet till feriejobb

Kommunstyrelsen har beslutat att en årskull per år får möjlighet att söka feriejobb, med start i år.

Förändringen att en årskull får möjlighet att söka feriejobb varje år minskar kostnaderna med 330 000 kronor jämfört med 2019. Kostnaderna för feriejobb håller sig därmed inom budgetramen.

Härjedalens kommun har tidigare erbjudit två årskullar per år feriejobb. Antalet feriearbetande ungdomar har varit lika fördelat mellan de två årskullarna.

Kommunstyrelsens möte hölls 11 mars och protokollet justeras tisdag 17 mars 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-11 16.39
av Åsa Evertsdotter