2020-03-24 08.22

Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp

Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat att verksamheter som betalar årlig avgift för tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel faktureras under hösten 2020 istället för under juni. Orsaken är att många verksamheter drabbats ekonomiskt av åtgärderna för att minska spridningen av coronaviruset.

Beslutet gäller endast tillsyn inom

  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • alkohol
  • tobak
  • livsmedel

som får regelbunden tillsyn av miljö- och byggnämnden och betalar en avgift varje år.

Beslutet gäller inte bygglov, tillstånd för avlopp eller värmepump, registrering av livsmedelsverksamhet och alkoholtillstånd

Beslutet gäller inte övriga områden där miljö och bygg fakturerar, till exempel bygglov, tillstånd för avlopp eller värmepump, registrering av livsmedelsverksamhet, alkoholtillstånd eller andra anmälningar och ansökningar eller tillsynsavgifter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-24 08.22
av Åsa Evertsdotter