2020-09-09 11.26

Byggstart för sinnesrum i biblioteket i Sveg

Onsdag 2 september börjar förberedelserna för att bygga ett sinnesrum i biblioteket i Sveg. Sinnesrummet invigs under senare delen av hösten 2020.

Det är rörigt på biblioteket de närmaste månaderna när bokhyllor, böcker, datorer och annat flyttas till nya ställen.

  • Mankellutställningen sätts upp i ljushallen.
  • Lånedatorerna finns från fredag 4 september på nytt ställe i biblioteket.
  • Studiebåsen görs om till temarum för barn och vuxna och blir en del av sinnesrummet.

Härjedalens kommun har beviljats 640 000 kronor av Kulturrådet för att bygga ett läsfrämjande sinnesrum, som en del av rådets satsning Stärkta bibliotek.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-09 11.26
av Åsa Evertsdotter