2020-09-16 15.46

Beslut: Lägre partistöd 2020

Kommunstyrelsen beslutade 16 september 2020 att sänka partistödet till partierna i kommunfullmäktige under innevarande år med tio procent. Det ger en besparing på 75 680 kronor. Den totala summan för partistöd 2020 blir efter beslutet 681 120 kronor.

Partierna redovisar årligen hur stödet har använts. Kostnaden för partistödet är beroende av hur många partier som finns i kommunfullmäktige och prisbas­beloppet.

Protokollet från kommunstyrelsens möte justeras senast 18 september 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-16 15.46
av Åsa Evertsdotter