2019-07-08 10.31

Vattnet i Lofsdalen behöver inte kokas längre

Vattnet på vissa adresser i Lofsdalen behöver inte kokas längre. Vattenprover visar att vattnet är tjänligt. Kokningsrekommendationen gjordes som en säkerhetsåtgärd efter arbete på vattenledningsnätet.

Berörda fastigheter fanns på fastigheterna på Kusmoravägen, Räveggsvägen och Hovärksvägen A -C i Lofsdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-08 10.31
av Åsa Evertsdotter