2019-09-26 10.10

Vanligare med snus än att röka bland eleverna i Härjedalen

Vanligare med snus än att röka tobak

Tobaksrökning visar ett bra resultat där endast 2 procent av åttorna rökte ibland. Daglig rökning bland skoleleverna har under flera år varit noll. Snuset verkar vara av större intresse att testa; 15 procent av killarna i årskurs 6 har provat att snusa. I årskurs 8 snusar 10 procent ibland.

- Positivt är att ingen snusar dagligen, säger Agneta Roberts, alkohol- och drogsamordnare.

En femtedel av eleverna i åttan har druckit sig berusade

De killar som har provat att dricka alkohol flera gånger i årskurs 6 är 12 procent och 5 procent har druckit så mycket att de känt sig berusade. 12 procent uppger att de blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. I åttan är det 14 procent av killarna som druckit flera gånger och 21 procent av dem har känt sig berusade.

Tjejerna ligger på 8 procent på frågan ”Har druckit flera gånger”.

- Alarmerande är att 21 procent av killarna och 19 procent av tjejerna har druckit så mycket att de känt sig berusade. Alkoholen kommer oftast hemifrån genom bjudvanor från föräldrar eller att man tar alkohol hemifrån, säger Agneta Roberts

Tjejerna får oftare tag på alkohol genom Internet och blir oftare erbjudna narkotika. Tjejerna har fler kompisar som provat narkotika än vad killarna har.

Rökfritt på skolgårdarna i Ytterhogdal och Lillhärdal

Under frågan om det röks på skolgården under skoltid är det endast Lillhärdal och Ytterhogdal som uppger att det är 100 procent rökfritt.

Eleverna på Södra skolan och Norra skolan i Sveg utsätts för tobaksrökning på skolgårdarna dagligen trots att skolgårdar ska vara rökfria. 86 respektive 68 procent av eleverna har kryssat att det röks dagligen på skolgårdarna. Enligt undersökningen är det 100 procent personal på Norra skolan som står för siffrorna och på Södra 37 procent personal, 42 elever och 21 procent andra. 23 procent av eleverna i Hede uppger att mestadels är personalen som röker där, fördelat på 83 procent personal och 17 procent andra.

- Genom den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 2019 kommer det att utföras anmälda och oanmälda tillsynsbesök på skolgårdarna under året. Rektorerna måste sätta ner foten och var tydliga med att rökförbudet hålls på respektive skolgård, säger Agneta Roberts.

Så här gjordes undersökningen

Våren 2019 genomfördes för nionde året i rad en undersökning om elevers drogvanor i Härjedalen. Undersökningen görs via enkäter där eleverna svarar anonymt på 19 frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Eleverna som svarar på undersökningen går i årskurs 6 och 8.

Agneta Roberts

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-26 10.10
av Åsa Evertsdotter