2019-05-31 19.01

Utförd tid ska debiteras av hemtjänsten

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att hemtjänsten ska debitera för den tid som hemtjänstpersonalen är hemma hos en brukare.

Den 23 april 2019 beslutade socialutskottet om timtaxan. Den 8 maj behandlas ärendet i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar om timtaxa för hemtjänsten 10 juni.

Förslaget är 380 kronor per timme. Maxtaxa för hemtjänst är för närvarande 2 089 kronor per månad, det vill säga det maximala belopp som hemtjänst kostar under en månad.

Den nya debiteringen gäller från 1 september 2019. Det innebär att första fakturan med debiterad tid kommer i oktober.

Socialförvaltningen föreslår en fast avgift för hemsjukvård på 300 kronor per månad. Den summan ingår i maxtaxan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-31 19.01
av Åsa Evertsdotter