2019-09-06 13.47

Tyck till om Härjedalens kommun

SCB:s stora medborgarundersökning pågår just nu. Du som fått enkäten har möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. Dina svar svar är viktiga för oss.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där invånare svarar på frågor som rör den kommunala verksamheten och hur Härjedalens kommun är som plats är att bo, leva och verka på. I enkäten får du bland annat tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet samt hur du upplever den kommunala servicen inom exempelvis skola och äldreomsorg. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.

Har du fått enkäten?

Du som är med i undersökningen kommer att få hem ett informationsbrev i början av september, enkäten kommer några veckor senare. Du kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Har du inte fått enkäten men vill ändå tycka till?

Oavsett om du är med i undersökningen eller inte är du alltid välkommen att skriva till oss och tala om vad du tycker.

kommun@herjedalen.se

Resultat

Resultaten av höstens undersökning kommer att publiceras på herjedalen.se så snart vi tagit del av det.

Läs mer om medborgarundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-06 13.47
av Anna Elfqvist