2019-07-01 08.10

Språk och kulturinventering

Härjedalens kommun genomför en språk- och kulturinventering. Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser och vilka behov som finns i kommunen. Ni som tillhör någon av de nationella minoriteterna – fyll i enkäten direkt här på webbplatsen.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Herjedaelien tjielte/Härjedalens kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och har därmed ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.

Lagen innebär att kommunen ska

  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg på samiska vid efterfrågan.

Inventeringen är så klart frivillig och ditt svar är värdefullt , det hjälper kommunen att leva upp till lagens åtagande och förverkliga dina rättigheter.

Enkäten är helt anonym och varje hushåll ska endast fylla i en enkät.

Klicka på länkarna för att komma till enkäterna.

Enkät för kommuninvånare, svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkät för kommuninvånare, samiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För alla som använder äldreomsorg

Enkät för kommuninvånare, äldreomsorg, svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkät för kommuninvånare, äldreomsorg, samiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om enkäten önskas fås som papperskopia går det att hämta det på kommunkontoren eller hemskickat via växeln i Sveg 0680-161 00.

Kommunkontoret i Funäsdalen håller stängt vecka 29-32.

För mer information om nationella minoritetsspråk:

Titti Fjällgren, samisk samordnare
0684-167 34, titti.fjallgren@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-01 08.10
av Anna Elfqvist