2019-06-27 15.08

Skötsel av 99 vägar lämnas till fastighetsägarna - dags att bilda vägförening

99 vägar utanför tätorterna ska överlämnas till fastighetsägarna senast 1 oktober 2020. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar.

Besparingen blir runt 400 000 kronor år 2020. På sikt kan besparingen vara 1,6 miljoner kronor per år. Härjedalens kommun underhåller 28 mil enskilda vägar. Budgeten för det är 7,5 miljoner kronor per år. Av dessa 28 mil är kommunen enligt lag skyldig att sköta 4 mil. De övriga 24 milen har kommunen genom åren frivilligt tagit på sig att underhålla och ploga.

Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige även att

  • ersättningsbeloppet för permanent boende där vägunderhåll utförs av samfällighet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet.
  • ersättningsbeloppet endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar och för vägar med permanent boende.
  • i tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Mer information skickas till berörda fastighetsägare under hösten 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska avveckla allt vägunderhåll för enskilda vägar och överlämna alla vägar som kommunen inte är juridiskt ansvarig för till fastighetsägarna.

Dags att bilda samfällighetsförening eller gemensamhetsanläggning

Information om hur man bildar gemensamhetsanläggningar och överenskommelse om skötsel och statsbidrag för vägar finns att läsa på Trafikverkets, Lantmäteriets och Riksförbundet enskilda vägars webbplatser.

Läs på Lantmäteriets webbplats om att bilda en samfällighetsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om enskilda vägar på Riksförbundet enskilda vägars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs på Trafikverkets webbplats om enskilda vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

tekniska@herjedalen.se
Erik Bäckström eller Birgitta Hansson
via växel 0680-161 00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-27 15.08
av Åsa Evertsdotter