2019-07-01 08.00

Rapport om klimatförändringarnas lokala effekter i Härjedalen

Härjedalens kommun är en av tre kommuner som fått klimatförändringarnas lokala effekter redovisade på lokal nivå i Sveriges kommuner och landstings, SKL, rapport Klimatförändringarnas lokala effekter.

Rapporten visar vilka effekter klimatförändringarna kan få på lokal nivå. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt.

Läs hela rapporten Klimatförändringarnas lokala effekter.PDF (pdf, 1.5 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-01 08.00
av Åsa Evertsdotter