2019-09-17 18.05

Ny utbildning vid Härjedalens gymnasium

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik blir ny linje på Härjedalens gymnasium från hösten 2020.

- Det är glädjande att Härjedalens gymnasium nästa höst erbjuder barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik. Rekryteringsbehovet av barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer är stort. Vi ser fram emot att hälsa det första gänget studenter välkomna till hösten, säger Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik är ett yrkesförberedande program och kan leda direkt till arbete men även förbereder för fortsatta studier.

Ser över möjlighet att starta läringsutbildningar

Under vintern utreds möjligheten att starta lärlingsutbildningar på Härjedalens gymnasium.

- Vår förhoppning är att erbjuda utbildningar där eleverna läser de gymnasiegemensamma kurserna tillsammans på skolan och får yrkesutbildning i arbetslivet där arbetsgivaren får handledning och stöd av yrkeslärare på gymnasiet, säger Mona Bryngelsson.

Få sökande till personbilsinriktning och handel- och administration.

Fordons- och transportprogrammets inriktning personbil och handel- och administrationsprogrammet har under flera år haft få sökande. Därför startar inte de två utbildningarna hösten 2020. För elever som redan börjat läsa på de utbildningarna sker inga förändringar.

Fler elever tog studenten i år

- En gymnasieskola i Härjedalen med hög kvalitet och goda resultat är av stor betydelse för kommunens utveckling. Att samverka med det lokala näringslivet är en förutsättning för att lyckas. En högre andel elever tog i år studenten med fullständig gymnasieexamen jämfört med föregående år och behörighetsgraden bland lärarna ökade. Vi fortsätter att arbeta för en ljus framtid för Härjedalens gymnasium och att våga förändras, säger Mona Bryngelsson.

Program hösten 2020 vid Härjedalens gymnasium

  • Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogik
  • Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
  • Ekonomiprogrammet inriktning juridik
  • Fordons- och transportprogrammet inriktning transport
  • Introduktionsprogrammen
  • Industritekniskt program inriktning svetsteknik
  • Naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap
  • Naturvetenskapligt program inriktning samhällsvetenskap
  • Samhällsvetenskapligt program inriktning beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskapligt program inriktning samhällsvetenskap

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-17 18.05
av Åsa Evertsdotter