2019-06-19 16.59

Nytt bolag flyger på Sveg från oktober

Från oktober 2019 till oktober 2023 flyger det svenska bolaget Jonair affärsflyg AB, med säte i Umeå, direkt Sveg-Arlanda. Det står klart när Trafikverkets upphandling av trafik på flyglinjer med allmän trafikplikt avslutats.

Upphandlingen innehåller delvis nya krav på operatörernas ekonomi och trafikens kvalitet. Tillsammans med att Trafikverket gör en tydligare uppföljning av trafiken ska det bidra till en stabil flygtrafik för resenärerna.

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Förutsättningar för allmän trafikplikt och upphandling av regelbunden flygtrafik regleras i EU:s lufttrafikförordning 1008/2008.

Jonair flyger bland annat Hawker Beechcraft Super King Air.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-19 16.59
av Åsa Evertsdotter