2019-07-23 15.20

Ny badbrygga beställd till Funäsdalen

Ny badbrygga till Funäsdalssjön är beställd och läggs ut så snart den har kommit.

- Vi beställde ny badbrygga i början av juni och då lovade leverantören två veckors leveranstid. Det har inte hållits och vi har inte fått svar på när den kommer, säger Ronnie Lidberg, arbetsledare vid Vatten och miljöresurs i Funäsdalen.

Att bryggan inte redan har lagts ut beror på att den hastigt fick ett annat uppdrag.

- Ett EU-föreläggande gjorde att bryggan akut fick lånas in till avloppsreningsdammarna i Ljusnedal för att vi skulle kunna mäta syrenivå i det luftade avloppsvattnet på ett korrekt sätt, säger Ronnie Lidberg.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-23 15.20
av Åsa Evertsdotter