2019-08-12 15.37

Nya avgifter för hemtjänst och hemsjukvård

Från 1 september 2019 ändras avgifterna för hemtjänst och hemsjukvård. Det nya är att kommunen tar betalt för den tid det tar att utföra hjälp i hemmet.

Fakturorna ser annorlunda ut efter ändringen. All tid redovisas på fakturorna och den verkliga kostnaden syns. Avgiften justeras enligt de regler som finns om maxavgift och beräknat avgiftsutrymme. Även det syns på fakturan.

Beslut om nya avgifter fattades av kommunfullmäktige 10 juni 2019.
Läs protokollet från fullmäktige 10 juni 2019, punkt 107, om nya avgifter för hemtjänst och hemsjukvård.PDF (pdf, 3.4 MB)

Foto: Morgan Grip.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-08-12 15.37
av Åsa Evertsdotter