2019-05-13 12.18

Möte om skolans lokaler

Onsdag 15 maj träffas politiker och tjänstemän för att se över hur skolorna ska disponeras och fungera i framtiden.

- Det handlar om hur vi ska disponera skolorna i kommunen och de undermåliga lokalerna i Sveg och Hede, säger Tina Svensson Hammargård, tillförordnad bildningschef.

2016-2017 besiktigades skollokalerna. Paviljongerna i Hede fick anmärkningar på ventilationen. På Södra skolan i Sveg handlar anmärkningarna om ventilationen, isoleringen, fuktskador och kritik mot byggnadens konstruktion.

- Jag hoppas att vi på onsdag kan lämna ett bra underlag till politikerna för framtida beslut, säger Tina Svensson Hammargård.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 12.18
av Åsa Evertsdotter