2019-07-05 11.32

Lupiner ska slängas i brännbart

När någon kommer till återvinningscentralen med lupiner ska de kastas i brännbart.

- Lupiner är en invasiv främmande art som är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut andra arter och tar över. Lupiner sprider sig väldigt lätt, säger Karin Fjellner-Hüglow, som arbetar vid återvinningscentralerna.

På kort tid har lupinerna som kastats i trädgårdsavfall spridit sig utanför återvinningscentralen i Hede.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-05 11.32
av Åsa Evertsdotter