2019-06-03 16.01

Lämna anbud på Wemerskolan i Hede

Wemerskolan i Hede med annex.

Wemerskolan i Hede, hela fastigheten Hede kyrkby 11:14, skolan och annexet, säljs genom anbud.

Anbudsgivaren ska, utöver pris, lämna en beskrivning av vad man avser att använda fastigheten till. I anbudsprövningen utvärderas både pris och avsikt med fastigheten. Andra skäl än priset kan avgöra vem som får köpa fastigheten. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten består av en skolbyggnad och annex.

Tomtkarta Wemerskolan Hede kyrkby 11:14PDF (pdf, 282.8 kB)
Ursprunglig tomtkarta Wemerskolan Hede kyrkby 11:14 (1921)PDF (pdf, 73.5 kB)
Fastighetsrapport Wemerskolan Hede kyrkby 11:14PDF (pdf, 434.6 kB)
Avstyckning Wemerskolan Hede kyrkby 11:14PDF (pdf, 1 MB)
Wemerskolan Hede, annex, planritning kontorPDF (pdf, 82.6 kB)
Wemerskolan Hede planritning plan 2PDF (pdf, 187.3 kB)
Wemerskolan Hede planritning plan 4PDF (pdf, 245.3 kB)
Wemerskolan Hede planritning plan 1, källare och vindPDF (pdf, 36.8 kB)
Wemerskolan Hede sektionsritningPDF (pdf, 9.1 kB)
Wemerskolan Hede planritning plan 2, 3, 4 och 5PDF (pdf, 209.3 kB)
Wemerskolan Hede fasad norrPDF (pdf, 17.5 kB)
Wemerskolan Hede fasad söderPDF (pdf, 21.1 kB)
Wemerskolan Hede fasad österPDF (pdf, 12.4 kB)
Wemerskolan Hede fasad västerPDF (pdf, 20.4 kB)

Bygglov kan komma att behövas för ändrad användning, beroende på vilken verksamhet som planeras.

Frågor om fastigheten och visning

Kontakta
Anders Wermelin 0684-168 58 eller
Mikael Åslund 072-521 73 71

Anbud

I anbudet ska följande anges

  • Köpeskilling
  • Ändamålsbeskrivning
  • Sista anbudsdag måndag 24 juni 2019
  • Anbud skickas till anbud@herjedalen.se
  • Skriv Wemerskolan i ämnesraden

Beslut meddelas via samma mejladress som budet lämnades.

För närvarande hålls undervisning i svenska för invandrare i huvudbyggnaden och annexet används som kontorslokaler.

Vid försäljningen ingår ett hyreskontrakt med Härjedalens kommun för kontorsdelen i annexet i ett år med möjlighet till ömsesidig förlängning eller uppsägning. Undervisningen av svenska för invandrare flyttar till annan lokal.

Hotell- och restaurangutbildningen vid Wemerskolan i Hede lades ner 2014 på grund av för få sökande till utbildningen. Fastigheten har sedan delvis stått tom och delvis använts till andra verksamheter.

Wemerskolan i Hede

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-03 16.01
av Åsa Evertsdotter