2019-10-07 17.04

Konsulter ersätts med egna medarbetare

Socialförvaltningen har sedan några veckor inga inhyrda socionomer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor minskar men fortfarande finns det behov av att anställa fler sjuksköterskor.

- Vi har inte längre inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgen utan endast medarbetare som är anställda, det är något vi har strävat efter länge och nu börjar vi använd skattepengarna på rätt sätt. Det inger förhoppning att den prognos som finns håller och kanske kan resultatet till och med blir bättre än prognosen, säger socialchefen Anda Embretzen.

Socialförvaltningens kostnader för inhyrd personal (socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter) minskar med närmare 7 miljoner kronor årets första nio månader jämfört med samma period 2018.

- Det här är bevis på att vi arbetar med rätt saker och det är roligt att se resultatet av det hårda arbete som alla medarbetare bidrar med. Men vi är inte riktigt i mål än, det finns saker kvar att göra, konstaterar Anda Embretzen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-07 17.04
av Åsa Evertsdotter