2019-06-03 18.31

Klart med ny chef för bildningsförvaltningen

Tina Svensson Hammargård blir ny chef för bildningsförvaltningen från 1 augusti.

Tina Svensson Hammargård har en gedigen bakgrund i skolvärlden. Hon har tidigare varit verksamhetsstödjare för grundskolan och arbetat som både rektor och lärare. Hon är idag tillförordnad bildningschef.

Tina Svensson Hammargård

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-03 18.31
av Åsa Evertsdotter